summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
linux-3.16.yLinux 3.16.70Ben Hutchings8 days
linux-3.18.yLinux 3.18.140Greg Kroah-Hartman2 months
linux-4.14.yLinux 4.14.133Greg Kroah-Hartman7 days
linux-4.19.yLinux 4.19.59Greg Kroah-Hartman3 days
linux-4.4.yLinux 4.4.185Greg Kroah-Hartman7 days
linux-4.9.yLinux 4.9.185Greg Kroah-Hartman7 days
linux-5.0.yLinux 5.0.21Greg Kroah-Hartman6 weeks
linux-5.1.yLinux 5.1.18Greg Kroah-Hartman3 days
linux-5.2.yLinux 5.2.1Greg Kroah-Hartman3 days
masterMerge tag 'tag-chrome-platform-for-v5.3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linu...Linus Torvalds5 days
[...]
 
TagDownloadAuthorAge
v4.19.59linux-stable-4.19.59.tar.gz (sig)  linux-stable-4.19.59.tar.bz2 (sig)  linux-stable-4.19.59.zip  Greg Kroah-Hartman3 days
v5.1.18linux-stable-5.1.18.tar.gz (sig)  linux-stable-5.1.18.tar.bz2 (sig)  linux-stable-5.1.18.zip  Greg Kroah-Hartman3 days
v5.2.1linux-stable-5.2.1.tar.gz (sig)  linux-stable-5.2.1.tar.bz2 (sig)  linux-stable-5.2.1.zip  Greg Kroah-Hartman3 days
v4.4.185linux-stable-4.4.185.tar.gz (sig)  linux-stable-4.4.185.tar.bz2 (sig)  linux-stable-4.4.185.zip  Greg Kroah-Hartman7 days
v4.9.185linux-stable-4.9.185.tar.gz (sig)  linux-stable-4.9.185.tar.bz2 (sig)  linux-stable-4.9.185.zip  Greg Kroah-Hartman7 days
v4.14.133linux-stable-4.14.133.tar.gz (sig)  linux-stable-4.14.133.tar.bz2 (sig)  linux-stable-4.14.133.zip  Greg Kroah-Hartman7 days
v4.19.58linux-stable-4.19.58.tar.gz (sig)  linux-stable-4.19.58.tar.bz2 (sig)  linux-stable-4.19.58.zip  Greg Kroah-Hartman7 days
v5.1.17linux-stable-5.1.17.tar.gz (sig)  linux-stable-5.1.17.tar.bz2 (sig)  linux-stable-5.1.17.zip  Greg Kroah-Hartman7 days
v3.16.70linux-stable-3.16.70.tar.gz (sig)  linux-stable-3.16.70.tar.bz2 (sig)  linux-stable-3.16.70.zip  Ben Hutchings8 days
v5.2linux-stable-5.2.tar.gz (sig)  linux-stable-5.2.tar.bz2 (sig)  linux-stable-5.2.zip  Linus Torvalds10 days
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
5 daysMerge tag 'tag-chrome-platform-for-v5.3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linu...HEADmasterLinus Torvalds33-990/+5638
5 daysMerge tag 'devicetree-for-5.3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/g...Linus Torvalds81-1981/+2549
5 daysMerge tag 'mmc-v5.3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ulfh/mmcLinus Torvalds38-618/+1187
6 daysMerge tag 'usb-5.3-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/greg...Linus Torvalds176-750/+2348
6 daysMerge tag 'tty-5.3-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/greg...Linus Torvalds34-2604/+887
6 daysMerge tag 'staging-5.3-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/...Linus Torvalds358-10006/+10815
6 daysMerge tag 'char-misc-5.3-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/gi...Linus Torvalds164-2998/+6073
6 daysMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/hid...Linus Torvalds22-727/+1049
6 daysMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/liv...Linus Torvalds3-14/+8
6 daysMerge tag 'scsi-sg' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsiLinus Torvalds26-154/+205
[...]
 
Clone
git://seppia.net/linux-stable.git
ssh://seppia.net/pub/git/linux-stable.git
https://git.seppia.net/linux-stable.git